Autisme en AD(H)D

Steeds meer mensen, en dan niet alleen jongeren, met een stoornis in het autistisch spectrum,  AD(H)D en/of leerproblemen weten via via inmiddels de weg naar Rijschool René Smoors te vinden wanneer zij een rijbewijs willen halen. Vooral René’s geduld en duidelijkheid helpen om het zelfvertrouwen in eigen kunnen te vergroten. Nagenoeg iedereen is namelijk in staat om uiteindelijk op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is het lang niet altijd vanzelfsprekend om het rijbewijs te kunnen halen. De specifieke problemen van deze mensen zorgen ervoor dat zij door teveel prikkels het overzicht kwijt raken. De kans bestaat dan dat zij ondanks hun potentieel toch moeten afhaken of überhaupt niet aan rijlessen beginnen.

De positieve resultaten die René op dit moment al behaalt met deze specifieke groep mensen heeft hem doen besluiten om zich hier meer in te gaan verdiepen. Vandaar dat René workshops heeft gevolgd bij Spectrum Nederland en zich ook bij blijft scholen op dit gebied, zodat zijn natuurlijke manier van lesgeven nog beter tot zijn recht komt.

Mensen met Autisme leren en denken anders dan mensen zonder Autisme. Zij zijn niet minder slim of waardevol dan wie dan ook. Maar door hun andere manier van informatie verwerken, is het voor hen wel eens moeilijk in onze chaotische wereld het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat Autisme nu precies is, kunnen mensen zonder Autisme een belangrijke bijdrage leveren in het leven van personen met Autisme. Zij ploeteren hun hele leven immers al onvermoeibaar om grip te krijgen op de “normale” wereld.

Mensen met Autisme, AD(H)D of verwante problemen zijn echt even capabel als ieder ander om auto te leren rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen.