Faalangst

Sinds maart 2009 is René BOVAG faalangstinstructeur. Niet alleen voor mensen die nog een rijbewijs moeten halen is dit handig, maar ook voor mensen die een rijbewijs hebben, maar niet durven te rijden is er de mogelijkheid om via een aantal lessen genoeg zelfvertrouwen te krijgen om ook daadwerkelijk plaats te nemen achter het stuur. Voor iedereen is het haalbaar om veilig, ontspannen en angstvrij auto te kunnen rijden.

Faalangstexamen

Kandidaten met faalangst kunnen vanaf 1 juni 2010 een speciaal rijexamen, het faalangstexamen, afleggen. Een uitgebreide proef die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden leverde positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Vandaar dat de minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om het examen definitief en landelijk in te voeren. Het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of u al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als u al in het traject nader onderzoek rijvaardigheid zit, kunt u dit speciale examen aanvragen.

Faalangstexaminator speciaal opgeleid

De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Duurt 80 minuten

Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin u rustig uw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden. In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om u op uw gemak te stellen. Want als u zich op uw gemak voelt, dan presteert u het beste!

Time-out aanvragen

Bent u eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kunt u een time-out aanvragen. Of meerdere, als u dat wilt. U mag het zelf aangeven. Uw examinator kan u ook een time-out geven, als hij denkt dat u dat nodig heeft.

Niet makkelijker

Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! U moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle “rijvaardigheidseisen”. Dat houdt in dat u moet laten zien dat u veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.Comments are closed.